Marathon-mediation

Een bijzondere vorm van mediation is de marathon-mediation. Deze vorm van mediation wordt vaak toegepast als een conflict vastgelopen is of procedures geen soelaas bieden. De marathon-mediation is dan een middel om partijen weer aan tafel te krijgen en net zo lang als nodig is aan tafel te houden om tot een definitieve oplossing te komen. Partijen spreken af dat zij met een mediator in één dag al hun geschilpunten proberen op te lossen. Soms zijn meerdere dagen nodig. Op voorhand spreekt de mediator partijen ieder afzonderlijk. Hij bestudeert het dossier en hij voert ook intensief overleg met de advocaten van partijen en/of deskundigen.

Voor een marathon-mediation kunt u terecht bij Marjoleine de Boorder of Priska Voskuil.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.