Alimentatie

Als gehuwde mensen uit elkaar gaan, kan er een verplichting ontstaan om partneralimentatie te betalen. Dit zal het geval zijn als de ene echtgenoot meer verdient dan de andere echtgenoot of als er maar een partner is die inkomen genereert. Zijn er geen kinderen en duurt het huwelijk korter dan vijf jaar, dan is de alimentatieduur net zolang als het huwelijk heeft geduurd. Als er kinderen zijn en/of het huwelijk duurt langer dan vijf jaar, dan geldt in principe een alimentatieverplichting van twaalf jaar. De hoogte van de alimentatie hangt af van wat de alimentatiegerechtigde nodig heeft (behoefte) en wat de alimentatieplichtige kan betalen (draagkracht). De behoefte wordt bepaald door de welstand zoals die tijdens het huwelijk is opgebouwd. De draagkracht wordt aan de hand van normen en rekenmodellen, zoals die door de rechtbank worden gehanteerd, ook wel Trema normen genoemd, berekend. In het algemeen wordt de manier van berekenen als ingewikkeld ervaren. Wij kunnen u goed begeleiden in het opstellen van de juiste berekeningen.

Nieuwe alimentatiewetgeving

De laatste tijd is er veel aandacht besteed in de pers aan de nieuwe alimentatiewetgeving. Er ligt een nieuwe alimentatiewet (wetsvoorstel) bij de Kamer. Deze houdt kort gezegd in, dat de alimentatieduur wordt beperkt tot vijf jaren. Zijn er jonge kinderen, dan eindigt de alimentatieplicht, zodra de jongste twaalf jaar oud is. Niet langer is de huwelijk gerelateerde behoefte bepalend, maar er wordt gekeken naar het verlies van verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde door het huwelijk. In het algemeen zal de hoogte van de alimentatie en de duur met de nieuwe wet lager c.q. korter uitvallen. Zolang de wet niet in werking is getreden, past de rechter de huidige regelgeving toe en heeft het nog vaak weinig resultaat indien een beroep wordt gedaan op het wetsvoorstel.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter

Volg @deBoorderAdam op twitter.

 © 2019 De Boorder Advocaten Algemene voorwaarden Privacyverklaring
Webdesign: JHmedia