Arbitrage

Arbitrage is rechtspraak buiten de rechter om. Soms is het raadzaam om een geschil voor te leggen aan één of meerdere arbiters (scheidsrechters) die gespecialiseerd zijn in het familie- of erfrecht. Zo kunnen in een zaak bijvoorbeeld specifieke fiscale issues spelen of is kennis van internationale regelgeving van belang. In dat geval kan het effectief zijn om gespecialiseerde arbiters te benoemen. Arbitrage komt in het familierecht weinig voor en is kostbaar. Het traject is korter, maar hoger beroep is bijvoorbeeld uitgesloten. De voors en tegens moeten dus goed worden afgewogen.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.