Over De Boorder

De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators is een van de grootste kantoren in Nederland dat zich volledig heeft gespecialiseerd in het familierecht en het erfrecht, met kantoren in Amsterdam en het Gooi. Wij behandelen uitsluitend zaken, die verband houden met het familie- en erfrecht in de ruimste zin. Dit kunnen zaken zijn met een aanzienlijk financieel belang (bijvoorbeeld het verdelen van een onderneming), ingewikkelde juridische constructies (bijv. de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden) of zaken met internationale aspecten (bijv. een kinderontvoering of een echtscheiding tussen expats). Ook zaken die op het eerste gezicht niet erg ingewikkeld zijn, behandelen wij met veel plezier.

Wij helpen

Wij helpen mensen die uit elkaar gaan of al uit elkaar zijn. Zo houden wij ons bezig met het vaststellen of wijzigen van regelingen rond kinderen of alimentatie, verdeling van een gemeenschap van goederen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Wij kunnen u ook helpen in kwesties, die het erfrecht en/of de afwikkeling van een nalatenschap betreffen. De aan ons kantoor verbonden advocaten zijn op die rechtsgebieden gespecialiseerd en beschikken over een jarenlange ervaring.

Soms hebt u behoefte aan een advocaat die op het scherpst van de snede voor u procedeert en soms streeft u juist naar een harmonieuze oplossing buiten de rechter om. Bij ons kantoor is al deze expertise in huis. Wij zijn een boutiquekantoor met een “Zuidasmentaliteit”. Dat betekent dat wij beschikken over de benodigde vakkennis op het hoogste niveau. Hierbij verliezen wij de menselijke maat nooit uit het oog.

Geven advies

Het geven van advies is in onze praktijk altijd maatwerk en toegespitst op uw specifieke situatie. Er is de laatste tijd veel veranderd op het gebied van scheidingen. Zo zijn er in de politiek nieuwe ontwikkelingen gaande, zoals het wetsvoorstel om de alimentatieduur te beperken en om te scheiden zonder tussenkomst van de rechter. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Wij merken dat mensen steeds meer zelf willen bepalen op welke wijze zij een conflict oplossen. Wij zijn helder in wat u van ons kunt verwachten en pakken uw zaak pragmatisch aan. Vanaf het begin nemen wij met u de mogelijkheden en de op basis daarvan te voeren strategie door. U bepaalt dus samen met ons de koers.

Ons doel

Ons doel is om u zo efficiënt mogelijk te begeleiden in een conflict of (echt)scheiding, zodat de kosten beperkt blijven en onnodige escalatie wordt voorkomen. Als de verstandhouding tussen de partners zich daarvoor leent, dan is mediation een goede oplossing en kan ook worden gedacht aan Collaborative Divorce/overlegscheiding. In dit laatste geval heeft ieder een eigen advocaat en wordt een coach aangesteld, die bij alle gesprekken aanwezig is om emotionele escalatie te voorkomen. Als dat niet haalbaar is, wordt geprobeerd om met de advocaat van de ander tot een regeling te komen. Als dat (ook) niet lukt, zal een procedure onvermijdelijk zijn.

Wij zien dat steeds meer cliënten voor mediation of een overlegscheiding kiezen. Zij willen liefst met elkaar hun scheiding regelen op een praktische en reële manier zonder ruzie, dus door samen te werken. Mensen willen graag hun zaken harmonieus oplossen door afspraken te maken die gelden voor de lange termijn, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Zo weten betrokkenen waar zij aan toe zijn en kunnen zij ieder een nieuwe toekomst opbouwen.

Neem contact met ons op

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.