Ouderschapsplan

Als ouders gaan scheiden, zijn ze verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat ligt vast in de wet. In het ouderschapsplan moeten zij in ieder geval de volgende onderwerpen regelen:

  1. Zij moeten afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ook spreken zijn af op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Met andere woorden: waar hebben de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats en welke dagen verblijven ze bij de ene en bij de andere ouder;
  2. Zij moeten regelen hoe zij aan elkaar informatie zullen geven en hoe zij elkaar raadplegen over belangrijke beslissingen met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen. Denk daarbij aan schoolkeuze, verhuizing, etc.;
  3. Ze stellen de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) vast en wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt;
  4. Tot slot moeten de ouders de kinderen op leeftijdsadequate wijze informeren over hetgeen zij samen als ouders hebben afgesproken over de kinderen.

Villa Pinedo

Ouders hebben vaak behoefte aan praktische ondersteuning en gericht advies bij het maken van afspraken over de kinderen.

Ons kantoor draagt stichting Villa Pinedo een warm hart toe (www.villapinedo.nl) en zij kunnen u behulpzaam zijn in het geven van gerichte informatie over de positie van de kinderen in een echtscheiding. Villa Pinedo is de plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Daarnaast maken de ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Villa Pinedo heeft een online workshop ontwikkeld “Voor alle gescheiden ouders”. Deze workshop duurt zes weken en u ontvangt iedere week filmpjes en opdrachten waarin kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen kunnen delen en advies geven. De opdrachten zijn gemaakt door kindertherapeuten van het Lorentzhuis.  Ons kantoor biedt deze workshop aan alle gescheiden ouders kosteloos aan.

Het kan ook zijn dat u gerichte hulp nodig heeft van een orthopedagoog of een kinderpsycholoog bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ons kantoor werkt met een aantal vaste deskundigen samen.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.