Privacyverklaring & cookie statement
De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website www.deboorderadvocaten.com. In dit statement geven wij aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en gebruik maken van cookies op onze site.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon kan identificeren, direct of indirect. Een persoonsgegeven kan dus een naam of telefoonnummer zijn, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators en waarom?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich tot ons heeft gewend als client, als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, heeft gesolliciteerd naar een functie bij De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators of op een andere wijze gebruikt maakt van onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Staan wij u als advocaat of mediator bij, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens voor onze communicatie met u en andere betrokkenen in uw dossier, in processtukken en voor factureringsdoeleinden. Heeft u zich aangemeld voor een bijeenkomst van De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators, dan gebruiken wij uw gegevens bijvoorbeeld om uw aanmelding te kunnen bevestigen en u op de gastenlijst te kunnen plaatsen. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om nieuwsbrieven aan u te kunnen sturen, uiteraard voor zover u daarop prijs stelt.

Hoe lang bewaart De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators uw persoonsgegevens?

De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien en voor zover op ons een wettelijke bewaarplicht rust ten aanzien van documenten waarin persoonsgegevens voorkomen, houden wij de wettelijke bewaartermijn aan.

Hoe waarborgen wij uw privacy?

Omdat wij de bescherming van uw gegevens serieus nemen, hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en om te kunnen voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Heeft u ondanks onze inspanningen de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of heeft u aanwijzingen van misbruik daarvan? Maak dat dan zo spoedig mogelijk kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. De contactgegevens van De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators treft u onderaan dit privacy & cookie statement aan. Dezelfde gegevens kunt u gebruiken als u geen informatie over de diensten van De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators (meer) wenst te ontvangen.

Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Haar contactgegevens treft u onderaan dit privacy & cookie statement aan. Uw verzoek zal binnen vier weken na ontvangst worden behandeld en worden ingewilligd, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is gelet op onze wettelijke (bewaar)verplichtingen en de correcte uitvoering van de aan De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators verstrekte opdracht(en).

Hoe gebruiken wij cookies op onze website?

Onze website www.deboorderadvocaten.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of smart phone worden opgeslagen. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat wij die verder kunnen optimaliseren. Tevens gebruiken wij cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken, voor de integratie van social media en om gericht advertenties op social media te kunnen plaatsen.

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuen. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Wij wijzen u erop dat Google deze informatie kan wijzigen en dat ook geregeld doet. De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators heeft daarop geen invloed.

Op onze website zijn social media buttons van Linkedin, Twitter en Facebook geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Linkt u via de ‘Linkedin-button’, de ‘Twitter-button’ of de ‘Facebook-button’ door naar de betreffende website, dan plaatsen deze platforms cookies. Houd daar rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de privacy en cookie statements van Linkedin, Twitter en Facebook. Ook deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen zonder dat wij daarop invloed hebben.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Disclaimer

De informatie op de website van De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk of professioneel advies. Hoewel wij de content op onze site zo zorgvuldig mogelijk hebben samengesteld en actueel houden, kunnen wij niet garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. Gebruik van deze informatie geschiedt dan ook op eigen risico; u kunt daaraan geen rechten ontlenen.

Onze website bevat tevens hyperlinks naar websites van andere partijen. De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van (het gebruik) van de inhoud van gelinkte websites.

Wijzigingen privacy & cookie statement

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt gewijzigd, is ook dit privacy & cookie statement aan verandering onderhevig. Het verdient dan ook aanbeveling dit statement regelmatig te raadplegen.

Heeft u vragen of verzoeken?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op via info@de boorderadvocaten.com. U kunt uw vraag richten aan mr. P.P.M. Voskuil – van Dijk, de Functionaris Gegevensbescherming van De Boorder Familie-en Erfrecht Advocaten & Mediators.

Versie 25 januari 2022

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.