Hoe gaat een echtscheidingsprocedure in zijn werk?

Echtscheidingsverzoekschrift

De procedure vangt aan met een echtscheidingsverzoekschrift dat door een advocaat bij de rechtbank moet worden ingediend. De andere partij krijgt dan zes weken de tijd om te reageren op het verzoekschrift van de verzoeker middels een verweerschrift. Hiervoor kan nog eenmaal een uitstel van vier weken worden verkregen, dus in totaal is er een verweertermijn van tien weken.

In het verzoekschrift vraagt de verzoeker om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast kunnen andere onderwerpen aan de orde worden gesteld. Dit worden nevenverzoeken genoemd. Zo kan om vaststelling van kinder- en partneralimentatie worden verzocht, de verdeling van gezamenlijke goederen, de afrekening conform de huwelijksvoorwaarden en een regeling over de pensioenen.

Ouderschapsplan

Een echtscheidingsverzoekschrift moet een ouderschapsplan bevatten als er minderjarige kinderen zijn. De ouders moeten afspraken maken over de zorgregeling, de kinderalimentatie, de wijze waarop zij belangrijke beslissingen nemen over de kinderen en zij moeten de kinderen informeren over deze afspraken. Als de ouders geen afspraken hebben kunnen maken over de kinderen en het ouderschapsplan niet hebben getekend, kan de rechter de zaak aanhouden.

Mondelinge behandeling

Na het verzoek- en verweerschrift volgt een mondelinge behandeling bij de rechtbank en kunnen partijen, bijgestaan door hun advocaten, ten overstaan van de rechter hun zegje doen, waarna de rechtbank een uitspraak doet. In de praktijk komt het vaak voor dat meerdere mondelinge behandelingen volgen, er bewijsopdrachten worden gegeven of nadere schriftelijke stukken worden uitgewisseld. Is een van beiden het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kan binnen drie maanden hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Tot slot kan tegen de beslissing van het gerechtshof ook nog cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. U dient er rekening mee te houden dat een procedure lang kan duren.

Ordemaatregelen

Zolang de echtscheidingsprocedure loopt en de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan, kan een van de partijen de rechtbank vragen om ordemaatregelen te treffen. Dit is een procedure met een doorgaans snelle uitspraak. Hiervoor dient een apart verzoekschrift tot het treffen van zogeheten voorlopige voorzieningen bij de rechtbank te worden ingediend. De rechtbank kan bijvoorbeeld een voorlopige kinder- en partneralimentatie vaststellen en bepalen wie van beiden voorlopig in het huis mag blijven.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.