Collaborative Divorce (overlegscheiding)

In een overlegscheiding hebben partijen ieder een eigen advocaat. De spelregels zijn gelijk aan de mediation: zo is het traject vertrouwelijk en dienen partijen elkaar volledige openheid van zaken te geven. Zij gaan respectvol met elkaar om en de belangen van de kinderen staan voorop. De overlegscheiding onderscheidt zich van mediation doordat er een coach wordt aangesteld die bij alle gesprekken aanwezig is. De taak van de coach is vooral het ondersteunen en coachen van de (emoties van de) mensen en hij/zij praat met de kinderen.

Goed alternatief voor mediation

Een overlegscheiding is een goed alternatief voor mediation als er sprake is van een grote onevenwichtigheid tussen de betrokken partners in kennis, emoties of macht. Het komt veelvuldig voor dat de ene partner de complete financiën van het gezin beheerde en de andere partner zich daar niet mee bemoeide. In een mediation kan het er dan toe leiden dat de onderliggende partij zich, door dat gebrek aan kennis, niet voldoende beschermd voelt bij de mediator. Ook als de een zich niet opgewassen voelt tegen de ander vanwege dominant gedrag of omdat de een nu eenmaal verbaal sterker is dan de ander, werkt mediation vaak minder goed. Voor de gevallen waarin partijen prijs stellen op absolute privacy en geheimhouding, zoals zeer vermogende cliënten of bekende Nederlanders, is de overlegscheiding een uitkomst.

Geïntroduceerd door Marjoleine de Boorder

Marjoleine de Boorder heeft deze nieuwe manier van scheiden in Nederland geïntroduceerd en is lang voorzitter geweest van de VvCP (Vereniging van Collaborative Professionals). Een aantal advocaten van ons kantoor is collaborative divorce lawyer en aangesloten bij deze vereniging. Priska Voskuil is (thans) bestuurslid van deze vereniging.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.