Onderneming & echtscheiding

Bent u ondernemer of gaat u scheiden van een ondernemer? De ‘ondernemersechtscheiding’ vergt gedegen kennis en ervaring. Een echtscheiding waarbij sprake is van een onderneming is namelijk vaak extra ingewikkeld en kan grote financiële gevolgen hebben. Zo kan het zijn dat de (waarde van) onderneming in het kader van de echtscheiding geheel of gedeeltelijk dient te worden gedeeld. Tevens kan sprake zijn van alimentatie en/of dienen de in de onderneming opgebouwde pensioenaanspraken gedeeld te worden. U heeft dan een advocaat nodig die gespecialiseerd is op dit gebied en dus ook jaarrekeningen kan lezen en kan werken met begrippen als dividend, rekening-courant en kasstromen.

Deskundige begeleiding

Aangezien de waarde van een onderneming vaak moeilijk te bepalen is en er discussie kan ontstaan over het inkomen waarmee rekening moet worden gehouden bij de vaststelling van de alimentatie is deskundige begeleiding onontbeerlijk. Daarbij komt wanneer sprake is van een onderneming vaak ook sprake is van huwelijkse voorwaarden. De formulering en uitleg van dergelijke huwelijkse voorwaarden kan vaak leiden tot discussies, met name over de vraag of en in hoeverre er over de onderneming moet worden afgerekend in het kader van de echtscheiding. Daarover is veel rechtsgeleerde literatuur en rechtspraak. De advocaten en mediators van de sectie onderneming & echtscheiding zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Ruime (proces) ervaring

Ons kantoor is bij uitstek gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemersechtscheidingen. Ons kantoor heeft ruime (proces)ervaring op dit gebied en wij werken nauw samen met deskundig fiscalisten en register-valuators om uw scheiding tot een goed einde te brengen. Wij helpen u graag verder.

Wanneer er een onderneming in het spel is, kan de collaborative divorce (overlegscheiding) van grote (meer)waarde zijn. Marjoleine de Boorder heeft deze manier van scheiden in Nederland geïntroduceerd. Meer weten over deze vorm van scheiden? Klik dan hier.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.