Afstamming en gezag

Indien de ouders zijn gehuwd, wordt de gehuwde vader automatisch ook de juridische vader. Als ouders niet zijn gehuwd, zal de vader het kind moeten erkennen om de juridische vader te worden. Tijdens een huwelijk hebben ouders automatisch het gezamenlijk gezag over hun kinderen. Dat betekent dat zij samen de beslissingen over belangrijke zaken zullen nemen. Denk hierbij aan schoolkeuze of medische behandeling.

Waar gehuwde ouders automatisch het gezamenlijk gezag hebben, geldt dit voor samenlevers niet. In dat geval heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. Willen zij gezamenlijk gezag, dan zullen zij hiervoor formulieren moeten opvragen, invullen en toesturen aan het Centraal Gezagsregister. Als dat formulier dan is ingeschreven in het Centraal Gezagsregister, voeren de ongehuwde ouders samen het gezag uit. In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders vergeten om deze formaliteiten uit te voeren, waardoor bij het einde van de relatie hierover een conflict kan ontstaan.

Kinderen worden soms ook door meerdere ouders/verzorgers opgevoed, bijvoorbeeld door twee moeders (“duo moederschap”) of twee vaders. De juridische vastlegging van rechten en plichten van deze ouders verzorgen wij eveneens. Nynke van der Storm, is gespecialiseerd in dit soort zaken, waaronder ook draagmoederschap. Verder staan wij mensen bij die een kind willen adopteren en ook internationale kinderontvoeringen komen regelmatig voor. Wij hebben hiervoor een aantal specialisten in huis, die ruime ervaring hebben met dit soort zaken.

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.