Samenlevers

Minder wettelijke bescherming

Steeds meer mensen kiezen ervoor om niet te trouwen, maar wel samen te leven, een gezin te stichten en samen vermogen op te bouwen. In de praktijk blijkt dat ook samenwoners na het eindigen van de relatie veel moeten regelen en afwikkelen. De regels zoals die voor gehuwden gelden, zijn niet zondermeer van toepassing op ongehuwde samenwoners. Voor hen geldt minder wettelijke bescherming. Dat neemt niet weg dat zij bij het beëindigen van de samenleving afspraken zullen moeten maken over gezamenlijk vermogen en de kinderen. Ook als niet-getrouwde ouders bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Zo zult u afspraken moeten maken over de verdeling van de zorg en kinderalimentatie. Ouders zijn namelijk verplicht tot het betalen van kinderalimentatie, of ze getrouwd zijn geweest of niet.

Ook als er een gemeenschappelijk huis is, kunnen er problemen ontstaan over de vraag wie in het huis kan blijven wonen en of een van beiden het huis kan overnemen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de een meer vermogen heeft geïnvesteerd in de gemeenschappelijke woning dan de ander. Verder komen discussies over te veel of te weinig betaalde kosten van de gemeenschappelijke huishouding veel voor.

Geen verplichting tot partneralimentatie

Het is belangrijk om te weten dat ex-samenlevers niet verplicht zijn om aan elkaar partneralimentatie te betalen na beëindiging van de samenleving. Ook bouwen ongehuwden niet automatisch ouderdoms- en nabestaandenpensioen op voor elkaar. De samenlevers zijn geen wettelijke erfgenamen van elkaar.

Samenlevingsovereenkomst van belang

In een samenlevingsovereenkomst of testament kunnen uiteraard afspraken staan die meer bescherming bieden ingeval de relatie eindigt.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.