Pensioen

De verdeling van het pensioen moet apart worden behandeld van de verdeling van het vermogen. Pensioen is immers geen vermogensbestanddeel, maar uitgesteld loon. Op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding heeft u na echtscheiding over en weer recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen dat voor het huwelijk is opgebouwd, blijft erbuiten.

Ouderdomspensioen

Binnen twee jaar na de echtscheiding moet over en weer aanspraak gemaakt worden op een deel van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Dit kan met een speciaal formulier. Voordeel van het invullen van het formulier is dat u dan een rechtstreekse aanspraak op uitbetaling van uw pensioendeel krijgt door het pensioenfonds van de andere echtgenoot. U krijgt vervolgens maandelijks het deel dat voor u is gereserveerd uitbetaald, vanaf de datum dat de ander de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Indien u niet binnen twee jaar melding maakt van de scheiding bij de pensioenuitvoerder van de ander, dan zal de pensioenuitvoerder u niet rechtstreeks het u toekomende deel van het ouderdomspensioen uitbetalen. U moet dan aankloppen bij de ex-partner zelf. Om problemen te voorkomen is melden binnen de twee jaar dus sterk aan te raden. Het formulier hoeft niet door beide partijen te worden ondertekend. Eenzijdige melding is mogelijk.

Nabestaandenpensioen/partnerpensioen

Als er tijdens het huwelijk nabestaandenpensioen/partnerpensioen wordt opgebouwd, behouden de gewezen echtgenoten die aanspraken ook na het huwelijk. Dit is anders als het nabestaandenpensioen op risicobasis is verzekerd. Dan vervallen de aanspraken door de scheiding. Uiteraard kunt u samen afwijkende afspraken hierover maken en wij kunnen u uiteraard gericht adviseren.

Voorwaarde voor de (ouderdoms)pensioenverevening is dat u binnen twee jaar na de echtscheiding over en weer aanspraak moet maken op het pensioen van de ander. Dat kan alleen met een speciaal formulier.

Als het formulier niet tijdig terecht komt bij de pensioenuitvoerder, blijft uw aanspraak wel in stand, maar de pensioenuitvoerder keert dan niet rechtstreeks aan u uit. U moet dan aankloppen bij de ex-echtgenoot zelf. Om problemen te voorkomen is melding binnen twee jaar na ontbinding van het huwelijk dus sterk aan te raden.

Andere afspraken maken

Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt over het ouderdomspensioen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding uitsluit. Er vindt dan geen verevening plaats en ieder behoudt dan zijn eigen pensioen. Ook kan er voor conversie worden gekozen, waarbij de ene partner een deel van zijn pensioen overdraagt aan de ander en die ander dat pensioen zelfstandig voortzet. Conversie behoort alleen tot de mogelijkheden als de pensioenuitvoerder daarmee instemt. Het komt neer op inruilen van het nabestaandenpensioen voor een hoger vereveningsaandeel in het ouderdomspensioen. Wanneer u nabestaandenpensioen nodig hebt, is het dus niet verstandig om voor conversie te kiezen.

Hebt u pensioen in eigen beheer opgebouwd in uw eigen BV, dan kan het complex worden ingeval van een scheiding. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Welk deel is er opgebouwd voor mijn echtgenoot?
  • Moet het deel voor mijn echtgenoot worden afgestort bij een erkende verzekeringsmaatschappij?
  • Wat zijn de fiscale consequenties?

Actueel

Actueel is dat de pensioenreserve van de ondernemer moet worden berekend met inachtneming van de huidige commerciƫle waarde en niet kan worden volstaan met de fiscale waarde. De verwachting is dat er binnenkort een nieuwe wet wordt aangenomen die de positie van de DGA versoepelt en waarin de opbouw in eigen beheer wordt afgeschaft. Met toestemming van de ex-echtgenoot kan dan naar een fiscaal vriendelijker oplossing worden gezocht. Dit is een ingewikkelde problematiek waarvoor samenwerking met een pensioendeskundige aan te raden is. Wij kunnen voor u een pensioendeskundige inschakelen.

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.