Huwelijkse voorwaarden

Veel mensen laten door de notaris voor of tijdens het huwelijk huwelijksvoorwaarden opstellen. Veelal wordt daarin bepaald dat er tussen de echtgenoten geen enkele gemeenschap van goederen bestaat, maar dat zij wel verplicht zijn om (een deel van) het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen met elkaar te verrekenen door middel van een verrekenbeding.

Amsterdams verrekenbeding

Een veel voorkomend beding is het Amsterdams verrekenbeding. Zo’n beding bepaalt kort gezegd dat partijen jaarlijks hun overgespaard inkomen – dat is het inkomen van beide partijen bij elkaar opgeteld in enig jaar, minus alle kosten van de huishouding – bij helfte moeten verrekenen. In de praktijk verrekenen echtgenoten niet jaarlijks hun overgespaarde inkomsten. Bij echtscheiding dient dit alsnog te gebeuren en in de praktijk heeft dit tot veel juridische procedures geleid. Stel de ene echtgenoot ontvangt aan het einde van het jaar een bonus van zijn werkgever en koopt daarvan aandelen, die hij bij de bank aanhoudt op een rekening. Dit is overgespaard inkomen. De andere echtgenoot maakt dan aanspraak op de helft van de bonus, maar omdat de bonus inmiddels is belegd in een effectenportefeuille, maakt de echtgenoot aanspraak op de helft van de waarde van de effectenportefeuille aan het einde van de rit. Moeilijker wordt het als een van de echtgenoten een huis koopt, partijen samen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de hypotheekschuld en er tijdens het huwelijk uit het inkomen van partijen wordt afgelost op de hypotheekschuld. Ook krijgen wij regelmatig te maken met ondernemers die voor of tijdens het huwelijk een bedrijf oprichten, dat in de loop der jaren groeit en fors in waarde stijgt. Moet de waarde van die onderneming in de afrekening worden betrokken of komen de opgepotte winsten in de onderneming voor verrekening in aanmerking? Wij voeren regelmatig procedures over deze onderwerpen en volgen de ontwikkelingen in de rechtspraak op de voet.

Advisering opstellen huwelijkse voorwaarden

Wij geven ook regelmatig advies aan mensen die van plan zijn te trouwen en hun specifieke wensen willen laten opnemen in huwelijkse voorwaarden. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is maatwerk, want iedere situatie is anders. Wij kunnen u individueel adviseren maar ook samen. Soms is het noodzakelijk om de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk te wijzigen, bijvoorbeeld ingeval een faillissement dreigt. Ook daarbij kunnen wij u uiteraard adviseren en werken wij zo nodig samen met een notaris. Met het zorgvuldig opstellen of aanpassen van huwelijkse voorwaarden kunt u veel problemen en procedures voorkomen. Het is dus raadzaam om tijdig advies in te winnen.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.