Ouderschapsplan

Als ouders gaan scheiden, zijn ze verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dat ligt vast in de wet. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende onderwerpen worden geregeld:

  1. Ouders moeten afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ook spreken zij af op welk adres de kinderen zullen worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Met andere woorden, waar hebben de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats en welke dagen verblijven ze bij de ene en bij de andere ouder;
  2. Zij moeten regelen hoe zij aan elkaar informatie zullen geven en hoe zij elkaar raadplegen over belangrijke beslissingen. Denk daarbij aan schoolkeuze, verhuizing etc.;
  3. Zij stellen de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) vast en wie welke kosten voor zijn/haar rekening neemt;
  4. Tot slot moeten de ouders de kinderen op leeftijdsadequate wijze informeren over hetgeen zij samen als ouders hebben afgesproken over de kinderen.

Villa Pinedo

Ouders hebben vaak behoefte aan praktische ondersteuning en gericht advies bij het maken van afspraken over de kinderen.

Ons kantoor draagt stichting Villa Pinedo een warm hart toe (www.villapinedo.nl) en zij kunnen u behulpzaam zijn in het geven van gerichte informatie over de positie van de kinderen in een echtscheiding. Villa Pinedo is de plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Daarnaast maken de ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Villa Pinedo heeft een online workshop ontwikkeld “Voor alle gescheiden ouders”. Deze workshop duurt zes weken en u ontvangt iedere week filmpjes en opdrachten waarin kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen kunnen delen en advies geven. De opdrachten zijn gemaakt door kindertherapeuten van het Lorentzhuis.  Ons kantoor biedt deze workshop aan alle gescheiden ouders kosteloos aan.

Het kan ook zijn dat u gerichte hulp nodig heeft van een orthopedagoog of een kinderpsycholoog bij het opstellen van het ouderschapsplan. Ons kantoor werkt met een aantal vaste deskundigen samen.

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.