Erfrecht

Een overlijden gaat vaak gepaard met heftige emoties. Niet alleen het verlies van een dierbare kan daartoe aanleiding geven, er kunnen ook diepgewortelde conflicten bestaan of ontstaan tussen de personen die bij de nalatenschap betrokken zijn.

Hoe het vermogen van de overledene vererft en wat de rechten en plichten zijn van betrokken personen bij de nalatenschap, daarover gaat het erfrecht en daarin zijn wij gespecialiseerd.

Meerdere personen zijn erbij betrokken

Er zijn vaak meerdere personen betrokken: kinderen, stiefkinderen, een nieuwe partner of andere dierbare personen van de overledene. Het komt ook voor dat de overledene nalaat aan goede doelen. Bovendien is het erfrecht complex en gelden er (korte) verjarings- en vervaltermijnen. Daarom is het tijdig inwinnen van deskundig advies van groot belang. De advocaten van ons erfrechtteam  zijn hierin gespecialiseerd.

Wij kunnen u uitstekend adviseren zodat u tijdig en weloverwogen de juiste (vervolg)stappen kunt zetten. Dat kan via nalatenschapsmediation, als goed overleg mogelijk is. Ook kunnen wij u als adviseur bijstaan om tot een voor alle betrokkenen bevredigende regeling te komen. Lopen de standpunten te ver uiteen, dan is een procedure de aangewezen weg.

Wij staan voor een pragmatische, oplossingsgerichte aanpak, waarbij een goede voorlichting van wat haalbaar is uiteraard voorop staat.

Nauwe samenwerking met andere disciplines

Ons kantoor werkt nauw samen met overige disciplines gespecialiseerd in het erfrecht (waaronder notarissen, accountants, en belastingadviseurs). Neemt u voor vragen op het gebied van erfrecht contact op met Eelco Anink of Priska Voskuil  van ons kantoor.

Wat kan er spelen?

Onderwerpen die kunnen spelen en waarover wij u kunnen adviseren en bijstaan, zijn bijvoorbeeld:

 • Moet ik de erfenis aanvaarden of juist verwerpen?
 • Hoe werkt de wettelijke verdeling en hoe wordt mijn ‘kindsdeel’ vastgesteld?
 • Ik ben onterfd, wat zijn mijn rechten?
 • Hoe moet het testament worden uitgelegd?
 • Wat kan ik doen als er een testament is gemaakt door iemand die dat niet meer kon overzien op dat moment?
 • Wat kan ik doen als er iemand vóór het overlijden het beheer had over de bankrekening van de overledenen en geld heeft onttrokken?
 • Wat zijn de rechten en plichten van de executeur?
 • Wat kan ik doen bij een nalatige of slecht functionerende executeur?
 • Wat kan ik doen als er ruzie is over de verdeling van de erfenis?
 • Wat kan ik doen als er ruzie is over de waardering van vermogensbestanddelen?

Ook advies

Voorts kunnen wij u ook adviseren over de volgende onderwerpen:

 • De bescherming van de langstlevende echtgenoot (vestigen vruchtgebruik op de woning en inboedel of eventueel de gehele nalatenschap);
 • een som ineens voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen of voor de kosten van levensonderhoud en studie tot 21 jaar;
 • voortzetting van het beroep of het bedrijf van de erflater door de langstlevende echtgenoot of een (stief)kind.

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
 • The RSS feed for this twitter account is not loadable for the moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.