Kinderen

Grensoverschrijdende geschillen waar kinderen bij betrokken zijn, zijn zeer complex. Ouders willen beiden wat het beste is voor hun kinderen, maar kunnen daarin ook lijnrecht tegenover elkaar staan. Mocht de rechter een beslissing moeten nemen, dan zal meestal “het belang van het kind” de doorslag geven. Wat dat precies is, verschilt van geval tot geval.

Veel landen in de wereld, waaronder Nederland, zijn aangesloten bij internationale verdragen die beogen duidelijkheid te scheppen over de juridische positie van kinderen. Een van de meest bekende is het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Andere verdragen zijn er juist om te waarborgen dat er voor kinderen een veilig opvoedklimaat is, zoals het Internationaal verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK).

Als ouders niet samen tot overeenstemming kunnen komen over wat het meest in het belang is van hun kind, dan kan de rechter gevraagd worden daar een beslissing over te nemen. Welke rechter daarvoor aangezocht moet worden, wordt in Nederland bepaald aan de hand van het internationaal privaatrecht (IPR). Ieder land heeft zo zijn eigen regels om te bepalen of de eigen rechter bevoegd is of niet.

In de meeste internationale verdragen is de gewone verblijfplaats van het kind leidend voor de bevoegdheid. De rechter van het land waar het kind woont, wordt het best in staat geacht om te bepalen wat in het belang is van dat kind. Het feit dat het kind niet de nationaliteit heeft van het land waar het woont, is niet altijd relevant. Maar het omgekeerde geldt ook: het feit dat een kind de Nederlandse nationaliteit heeft, wil niet zeggen dat de Nederlandse rechter bevoegdheid heeft om beslissingen te nemen ten aanzien van het kind.

Kinderen zien het liefst dat hun ouders samen tot overeenstemming komen over zaken die hen betreffen. Ook als u niet in hetzelfde land woont, is het mogelijk om door middel van overleg tot afspraken te komen. Dat kan bijvoorbeeld via Cross Border Mediation. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.kinderontvoering.org/mediation/pagina/crossborder-mediation.html

 

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.