6
aug
2019

Voor het eerst in vier jaar daling van kinderontvoeringen in Nederland

Vorig jaar kopte de NOS nog met het nieuws “Voor derde jaar op rij meer meldingen van kinderontvoering”. Anno 2019 is er positiever bericht! Voor het eerst in vier jaar is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Waar in 2017 nog 288 kinderen betrokken waren bij een internationale kinderontvoering ligt dat aantal voor het jaar 2018 op 221 kinderen. Ook het aantal kinderen dat betrokken is bij een dreiging van internationale kinderontvoering is afgenomen. In 2017 waren maar liefst 488 kinderen in Nederland betrokken bij een dreigende kinderontvoering en in 2018 lag het aantal op 287 kinderen. Een positieve ontwikkeling waarvan wij hopen dat deze zich de komende jaren zal voortzetten.

Wanneer is er sprake van internationale kinderontvoering?

De verblijfplaats van een kind wordt bepaald door de ouder(s) met het gezag. In beginsel dienen beide gezagsdragende ouders het eens te zijn over de wijziging van de verblijfplaats van het kind. Er is sprake van een internationale kinderontvoering wanneer een kind zonder toestemming van de (andere) gezagsdragende ouder naar een ander land wordt overgebracht of in een ander land wordt vastgehouden. Vrijwel altijd is het één van de ouders die het kind onrechtmatig overbrengt, dan wel achterhoudt.

Wat is de reden van de daling?

Het Centrum Internationale Kinderontvoering dat ouders begeleidt en adviseert in geval van (dreigende) internationale kinderontvoeringen geeft als reden van de daling dat er in de afgelopen tijd meer is ingezet op preventie, een betere bewustwording bij ouders en een scherpere controle. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft aan het Centrum Internationale Kinderontvoering opdracht gegeven om de komende drie jaar extra in te zetten op preventie.

Wist je dat?

Van de 221 kinderen die in 2018 zijn ontvoerd, 147 kinderen vanuit Nederland naar het buitenland toe zijn ontvoerd en 74 kinderen naar Nederland toe zijn ontvoerd?

Mensen vaak denken dat het de vader is die het kind ontvoert, maar het in een groot aantal gevallen de moeder is die het kind ontvoert? In het jaar 2018 was in 69% van alle gevallen de moeder degene die het kind had ontvoerd en in 27% van alle gevallen de vader.

In 2018 de meeste ontvoeringen vanuit Nederland naar Duitsland hebben plaatsgevonden? Gevolgd door Polen, België, Turkije en Spanje.

De meeste ontvoeringen naar Nederland toe vanuit België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn?

Vaak jonge kinderen onder de vijf jaar slachtoffer zijn van internationale kinderontvoering?

Het percentage dat kinderen door andere familieleden dan de ouders worden ontvoerd toeneemt? In 2016 was het 1%, in 2017 3% en in 2018 4%.

Van alle gevallen dat ouders in mediation gaan in verband met een internationale kinderontvoering 42,9% volledige overeenstemming bereikt en er geen gerechtelijke uitspraak meer nodig is?

Wat te doen bij een (dreigende) kinderontvoering?

In geval van een internationale kinderontvoering is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een (gespecialiseerde) advocaat. Het uitgangspunt in de wet is dat het kind zo spoedig mogelijk wordt gevonden en wordt teruggeleid naar het land waar het kind zijn gewone verblijfplaats had voor de ontvoering. Een internationale samenwerking is hierbij van groot belang. Ons kantoor beschikt over een uitgebreid netwerk van advocaten en verwijzers in zowel binnen- als buitenland. Heb je vragen over een (dreigende) internationale kinderontvoering? Neem contact op met mr. Magali van Maanen of mr. Mindy Mosk van ons kantoor. Zij voorzien je graag van advies.

Bron: jaaroverzicht 2018 Centrum IKO

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2024 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia