29
okt
2020

Indexering van de alimentatie

In oktober 2020 is het percentage waarmee alimentatiebedragen jaarlijks worden geïndexeerd bekend gemaakt. Het indexeringspercentage voor het jaar 2021 bedraagt 3% en geldt met ingang van 1 januari 2021. U kunt de publicatie in de Staatscourant hier terugvinden. Wat is hiervan het gevolg voor de alimentatie die u betaalt of ontvangt?

De wettelijke indexering is bedoeld om de stijging van de lonen en de stijging van de kosten van levensonderhoud te corrigeren. De verplichting om alimentatie te indexeren is neergelegd in de wet (artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek). Dit artikel is van toepassing op kinderalimentatie en partneralimentatie.

Het gevolg van de wettelijke indexering is dat iedere alimentatiebetaler jaarlijks verplicht is om de alimentatie te verhogen met het vastgestelde indexeringspercentage. De alimentatieontvanger aan de andere kant heeft recht op een jaarlijkse verhoging van de alimentatie. Dit is slechts anders indien de indexering door de rechter of in een overeenkomst is uitgesloten. Let op: de indexering van alimentatie gaat niet automatisch. Op de alimentatiebetaler rust de verplichting om de verschuldigde alimentatie vanaf 1 januari 2021 te vermeerderen met de wettelijke indexering van 3%. De alimentatieontvanger kan de alimentatiebetaler hier uiteraard wel op wijzen. Wij raden u aan om dit tijdig te doen.

Stel, partijen hebben in 2020 afgesproken dat de man een bedrag van € 1.500 per maand zal bijdragen in de kosten van zijn drie kinderen. Daarnaast is overeengekomen dat de man maandelijks een bedrag van € 1.000 betaalt aan zijn ex-vrouw. Op de man rust vanaf 1 januari 2021 de verplichting om de door hem verschuldigde alimentatie te verhogen met 3%. De kinderalimentatie bedraagt vanaf 1 januari 2021 € 1.545 per maand en de partneralimentatie € 1.030 per maand.  Op 1 januari 2022 rust op de man opnieuw de verplichting de alimentatie te verhogen met het indexeringspercentage, dit percentage wordt in het najaar van 2021 bekend gemaakt. Dit geldt ook voor alle jaren daarna.

Wat te doen als de alimentatiebetaler de alimentatie niet verhoogt met het indexeringspercentage?

Wanneer de verplichting tot het betalen van alimentatie is vastgelegd in een uitspraak van de rechter, kunt u als alimentatieontvanger direct aanspraak maken op verhoging van de alimentatie. Wij raden u aan om de alimentatiebetaler altijd eerst te wijzen op de verplichting de alimentatie te indexeren. Krijgt u geen respons? In dat geval kunt u contact opnemen met het LBIO of een gerechtsdeurwaarder met het verzoek om de verschuldigde alimentatie te innen.

Als de verplichting tot het betalen van alimentatie niet is vastgelegd in een uitspraak van de rechter, dan kunt u niet direct overgaan tot het incasseren van de alimentatie. De alimentatieverplichting zal eerst moeten worden vastgelegd.

U kunt de niet betaalde indexering over de afgelopen vijf jaar alsnog incasseren. Het is niet mogelijk om aanspraak te maken op niet betaalde indexering van langer dan vijf jaar geleden, na vijf jaar is de vordering om niet betaalde alimentatie te incasseren verjaard. De verjaring van de vordering kunt u voorkomen door tijdig aanspraak te maken op achterstallige alimentatiebetalingen door het verzenden van bijvoorbeeld een aangetekende betalingsherinnering of aanmaning. Dit heet stuiting. De termijn van vijf jaar begint dan opnieuw te lopen voor de duur van vijf jaar.

Heeft u vragen over alimentatie en de indexering van de alimentatie? Betaalt u alimentatie en bent u niet in staat te voldoen aan de verplichting om te indexeren? Of heeft u problemen met de door u te ontvangen alimentatie en wilt u weten wat u kunt doen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

 

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2024 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia