29
jan
2021

Help! Mijn ex-partner plaatst foto’s en video’s van ons kind op sociale media zonder mijn toestemming. Kan ik daar iets aan doen?

Het gebruik van sociale media is een makkelijke, snelle en leuke manier om in één keer informatie, foto’s en video’s van een kind te delen met familie, vrienden en anderen. Voor veel ouders is het dan ook gebruikelijk om foto’s en/of video’s van hun kind(eren) te delen op sociale media, zoals Facebook, Instagram of YouTube. Het online delen van foto’s en/of video’s wordt ook wel ‘sharenting’ genoemd. Het komt steeds vaker voor dat een ouder na een (echt)scheiding foto’s en/of video’s van het kind plaatst op sociale media, terwijl de andere ouder het daarmee oneens is. Wat kunt u in dat geval doen?

Gezamenlijk gezag

Het uitgangspunt is dat ouders na een (echt)scheiding het gezamenlijk gezag blijven uitoefenen. Gezamenlijk gezag houdt in dat de ouders over belangrijke beslissingen in het leven van een minderjarig kind beslissingsbevoegdheid hebben. Het plaatsen van foto’s en/of video’s op sociale media is zo’n belangrijke beslissing waarover ouders gezamenlijk moeten beslissen, omdat deze beslissing ingrijpt op het leven van het kind. Dit betekent dat uw ex-partner in beginsel geen foto’s en/of video’s van uw kind(eren) op sociale media mag plaatsen zonder uw toestemming.

Wat kan ik doen?

Als uw ex-partner toch zonder uw toestemming overgaat tot het plaatsen van foto’s en/of video’s van uw kind(eren) op sociale media treedt hierover dan in gesprek met hem of haar, al dan niet met behulp van een mediator. Mochten u en uw ex-partner het niet eens worden, dan is er sprake van een zogenoemd ‘gezagsgeschil’. In zo’n situatie kan de rechter om een oordeel worden gevraagd. De rechter toetst dan aan het belang van het kind.

Uitspraken van de rechter

Er zijn niet veel uitspraken gepubliceerd waarin een dergelijk geschil tussen ouders zich voordeed. In de afgelopen drie jaar zijn er drie zaken verschenen, waarin de rechter in alle drie de zaken tot eenzelfde uitspraak kwam: het belang van het kind weegt zwaarder dan het belang van de ouder om de foto’s en/of video’s te plaatsen op sociale media zonder toestemming van de andere ouder.

Het uitgangspunt in de drie zaken lijkt te zijn dat een kind zelf moet kunnen beslissen over zijn of haar privacy en dus zelf de afweging moet kunnen maken of hij/zij een foto van zichzelf op sociale media wenst.

Door jonge leeftijd onvoldoende bewust van privacy en gevolgen

Zo werd bijvoorbeeld in een zaak die voorlag bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 juli 2020 een moeder verboden om 5 jaar lang foto’s en/of video’s van het kind op sociale media te plaatsen, tenzij de vader hiervoor toestemming geeft. De vader voerde aan dat hij bang was dat de geplaatste foto’s van het kind zonder de toestemming van de ouders kunnen worden gebruikt en verspreid via het licentiesysteem van Facebook of Instagram. Het Hof gaf hem gelijk, omdat dit inderdaad volgde uit de voorwaarden van Facebook en Instagram en oordeelde ook dat het kind, gelet op de jonge leeftijd, nu zes jaar, op dit moment nog onvoldoende weet heeft van de (privacy)aspecten van sociale media en de gevolgen van de plaatsing van foto’s en video’s op sociale media (nog) niet kan overzien.

Het Hof begrijpt dat de moeder trots is op het kind en dat zij dat graag met anderen wil delen, maar het plaatsen van foto’s en/of video’s op sociale media is volgens het Hof op dit moment, nu de vader daarmee niet instemt, niet de juiste manier.

Inkomen door vloggen

In een andere zaak die voorlag bij de rechtbank Den Haag van 1 oktober 2018 had de moeder van vloggen haar baan gemaakt en stelde om die reden een financieel belang te hebben bij het plaatsen van beeldmateriaal van de kinderen online.  De rechtbank oordeelde toch dat zij diende te stoppen met het plaatsen van foto’s en video’s van haar kinderen op Instagram en YouTube. De vader voerde aan dat hij bang was dat de kinderen object konden worden van pedofilie of pestgedrag.

De rechtbank oordeelde dat de privacy van de kinderen in het geding was, omdat de moeder het dagelijks leven van de kinderen op sociale media plaatste. Gelet op de leeftijd van de kinderen, 4 en 2, gaat de rechter ervanuit dat de kinderen niet al bewust worden blootgesteld aan de tot de vlogs te herleiden pestgedrag of ridiculisering door derden, maar dat dit in de toekomst wel degelijk het geval kan zijn. Daarom moet de moeder alle foto’s en video’s van haar kinderen verwijderen.

Privépagina met max 250 vrienden

De moeder werd evenwel niet verboden in zijn geheel geen foto’s van de kinderen online te plaatsen. Zo mocht zij wel beeldmateriaal, video’s en mededelingen op haar persoonlijke internetpagina’s, zoals haar Facebookpagina, plaatsen zolang de toegang daartoe beperkt is tot 250 vrienden, familieleden en bekenden. Houdt de moeder zich hier niet aan, dan wordt haar een dwangsom opgelegd.

Altijd toestemming nodig?

Hoewel het in de meeste gevallen waarschijnlijk is dat het niet is toegestaan om foto’s en/of video’s van kinderen online te plaatsen zonder toestemming van de andere ouder, hoeft dit niet altijd zo te zijn. De uitkomst kan mogelijk anders zijn wanneer de ouder die geen toestemming geeft zelf eveneens foto’s van het kind online plaatst of wanneer ouders gedurende de relatie ook veelvuldig foto’s online plaatsten. De rechtspraak zal voor de toekomst moeten uitwijzen in welke situaties het wel en niet toegestaan is om foto’s van kinderen online te plaatsen.

Afspraken opnemen in het ouderschapsplan

Het is aan te raden om ten tijde van de (echt)scheiding in het ouderschapsplan afspraken op te nemen over het gebruik van sociale media in relatie tot uw kind(eren) en hun privacy. Ook na de (echt)scheiding kunnen hierover nog afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan. Stel bij het maken van deze afspraken altijd het belang van het kind voorop.

Heeft u een conflict met uw ex-partner over het gebruik van sociale media met betrekking tot uw kind(eren)? Of wilt u een afspraak opnemen in het ouderschapsplan over het gebruik van sociale media? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2024 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia