20
mei
2016

Gezag vader al bij erkenning van het kind

D66 komt met initiatiefwetsvoorstel waarbij ongetrouwde vaders in het vervolg automatisch het gezag krijgen als ze hun kind erkennen.

Wie heeft er het ouderlijk gezag over een kind?

In Nederland staan alle kinderen onder de 18 jaar volgens de wet onder het gezag van zijn ouders. Het ouderlijk gezag wordt in principe uitgeoefend door de moeder en de vader. Als gezaghebbende ouder beslis je over belangrijke zaken aangaande de minderjarige zoals medisch handelingen, schoolkeuze, aanvraag paspoort etc.

Gehuwden en geregistreerde partners

Als ouders met elkaar getrouwd zijn hebben zij automatisch samen het ouderlijk gezag over het kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren. Ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, hebben ook automatisch samen het ouderlijk gezag over het kind dat tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren. Voorwaarde is dan wel dat de vader het kind heeft erkend.

Ongehuwde ouders

Als de ouders niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind. Hierdoor is bij veel ongetrouwde stellen het gezag niet goed geregeld omdat de vader niet weet dat hij het gezag apart moet aanvragen. Hij is zich hiervan niet bewust en gemeentes wijzen hem niet altijd op de te nemen stappen. De voorlichting verschilt nogal per gemeente.

Wil de vader, die het kind wel erkend heeft, ook het gezag hebben dan moet hij hiervoor samen met de moeder een verzoek indienen bij de rechtbank. Dit kan tegenwoordig digitaal. Zodra het verzoek is gehonoreerd dan wordt een aantekening geplaatst in het gezagsregisters dat de vader en de moeder beiden het gezag uitoefenen over het kind.

Tijden veranderen

D66 vindt het verschil tussen gehuwde en ongehuwde vaders “onlogisch, oneerlijk en niet meer van deze tijd” omdat veel kinderen niet meer in een huwelijk worden geboren. Steeds meer stellen wonen ongehuwd samen. Als deze stellen het gezag over hun kinderen niet regelen en later uit elkaar gaan, is het voor vaders veel lastiger om alsnog het gezag te verkrijgen. Als de moeder dan niet meewerkt en haar toestemming verleent, moet de vader een juridische procedure starten bij de rechtbank om alsnog het gezag te krijgen. D66 wil graag dat hier in een verandering komt en heeft daarom het initiatiefwetsvoorstel ingediend waarbij vaders in het vervolg automatisch het gezag krijgen als ze het kind erkennen.

Lees meer

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2024 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia