Het bereiken van het door cliënt(e) gewenste resultaat, vergt in een erfrechtzaak vaak het nodige puzzelwerk. Dat “puzzelen” doe ik graag en daagt mij iedere dag opnieuw uit.

Marjolein Hees

Marjolein Hees

Advocaat & Salary partner

MHees@deboorderadvocaten.com

Marjolein Hees studeerde Nederland recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar studeerde zij af met het judicium ‘met genoegen’. In 2002 is Marjolein beëdigd als advocaat. Vanuit een algemene rechtspraktijk met de nadruk op het algemeen verbintenissenrecht, heeft Marjolein zich in de loop der jaren toegelegd op het rechtsgebied erfrecht. Marjolein heeft de specialisatiecursus Leergang Erfrecht cum laude afgerond. En zij is lid van de specialisten Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Marjolein is sinds juli 2017 aan het kantoor van De Boorder verbonden.

De jarenlange ervaring van Marjolein in de algemene rechts- en procespraktijk ervaart zij als onmisbaar voor haar erfrechtpraktijk. “Erfrechtelijke geschillen kunnen veelal niet worden opgelost zonder grondige kennis van het verbintenissen- en vermogensrecht. Daarnaast is uitstekende kennis van en ervaring in het procesrecht essentieel om de angels en voetklemmen die er in een erfrechtprocedure volop zijn, tijdig te herkennen en te omzeilen”.

Ten behoeve van haar cliënten adviseert, onderhandelt en procedeert Marjolein ter zake van uiteenlopende erfrechtelijke kwesties. Of het nu gaat om de verdeling van een nalatenschap, de uitleg van een testament, onterving van een kind, berekening van de legitieme portie, vereffening van de nalatenschap, de executele, een beroep op een som ineens, het inroepen van wilsrechten, opheffing testamentair bewind of een legaat, Marjolein staat haar cliënten vakkundig en gedreven bij. De cliënten van Marjolein zijn mede daardoor ook zeer divers; van een erfgenaam, onterfd kind, executeur, vereffenaar, een schuldeiser van de nalatenschap, partner van de overledene tot een legataris.

De werkwijze van Marjolein is ‘to the point’ en oplossingsgericht.

“De legitieme portie in het kort”: Marjolein Hees vertelt over wie een beroep op de legitieme portie kan doen, en wat het verschil is tussen de positie van legitimaris (dat is degene die een beroep op de legitieme portie kan doen) en die van erfgenaam. Ook komt aan de orde wat de legitieme portie inhoudt, en hoe de vordering uit hoofde daarvan wordt berekend.

“De wettelijke vereffening: de keuze van beneficiaire aanvaarding brengt verplichtingen met zich mee”: Marjolein Hees vertelt over de gevolgen van de keuze van beneficiaire aanvaarding door een erfgenaam. De nalatenschap dient in dat geval, uitzonderingen daargelaten, te worden vereffend. En dat brengt verplichtingen voor de erfgenamen met zich niet, die niet vrijblijvend zijn.”

 

Bekijk LinkedIn profiel
E-mail Marjolein Hees

Actualiteiten

Volg De Boorder Advocaten op Twitter

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2020 De Boorder Advocaten Algemene voorwaarden Privacyverklaring
Webdesign: JHmedia