18
jun
2018

Wat betekent het nieuw huwelijksvermogensrecht voor het erfrecht?

Door Marjolein Hees

Wie vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk treedt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, trouwt niet langer in algehele gemeenschap van goederen, maar in de zogeheten beperkte gemeenschap van goederen. Het vermogen dat iedere echtgenoot voor het huwelijk heeft opgebouwd, valt niet in deze beperkte gemeenschap, maar behoort tot het privévermogen van de desbetreffende echtgenoot. Alleen het vermogen dat een echtgenoot tijdens het huwelijk opbouwt, valt in beginsel in de beperkte gemeenschap.

Eén vóór het huwelijk ontvangen erfenis valt niet in de beperkte gemeenschap omdat deze voor het huwelijk is verkregen. Hoe zit dit met erfenissen die tijdens het huwelijks zijn verkregen?

De nieuwe Wet beperkte gemeenschap van goederen bepaalt uitdrukkelijk dat een erfrechtelijke verkrijging tijdens het huwelijk niet valt in de beperkte gemeenschap. Met “erfrechtelijke verkrijging” wordt overigens bedoeld iedere denkbare verkrijging en/of aanspraak als gevolg van het overlijden van een persoon.

Daarmee lijkt de nieuwe wet simpel: een erfenis verkregen vóór en tijdens het huwelijk, valt niet in de beperkte gemeenschap. Zo eenvoudig is het helaas niet.

Echtgenoten kunnen er namelijk voor kiezen om daarvan af te wijken door het maken van huwelijksvoorwaarden. Zo kunnen echtgenoten in deze huwelijksvoorwaarden afspreken dat de tijdens het huwelijk verkregen erfenis toch valt in de huwelijksgemeenschap. De overledene kan dit uitsluitend voorkomen als hij/zij een uitsluitingsclausule heeft gemaakt, dat wil zeggen dat de erflater uitdrukkelijk heeft bepaald dat de erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt waarin degene die erft, is gehuwd.

De nieuwe wet biedt de overledene ook de mogelijkheid om bij testament uitdrukkelijk te bepalen dat de erfenis juist wél valt in de huwelijksgoederengemeenschap (lees: een erfenis onder insluitingsclausule). Echtgenoten die dit niet wensen zullen bij huwelijksvoorwaarden met elkaar moeten afspreken dat zo’n erfenis buiten de huwelijksgemeenschap valt.

Kortom, ook vanaf 1 januari 2018 kunt u er niet zonder meer van uitgaan dat een verkregen erfenis buiten de huwelijksgemeenschap valt. Dat hangt af van een aantal omstandigheden.

De nieuwe wet geldt overigens alleen voor huwelijken die op of na 1 januari 2018 zijn gesloten. Voor huwelijken met een huwelijksdatum van vóór 1 januari 2018 geldt de oude regeling. Een verkregen erfenis – ook als deze op of na 1 januari 2018 is ontvangen – valt “gewoon” in algehele gemeenschap van goederen. Dat is alleen anders als de overledene de erfenis heeft gegeven onder uitdrukkelijke bepaling dat deze niet valt in deze gemeenschap (lees: een erfenis onder uitsluitingsclausule).

Heeft u vragen of wenst u advies? Een van de advocaten van De Boorder staat u hierover graag te woord.

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2023 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia