20
dec
2015

Verhuizen met kinderen na scheiding; mag dat?

Na de (echt)scheiding komt het regelmatig voor dat de hoofdverzorger met de kinderen wil verhuizen om ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. De verhuiswens kan zijn ingegeven door een nieuwe partner, een nieuwe baan etc.

Kun je zomaar verhuizen? Het antwoord op deze vraag hangt af van de vraag of je samen met de andere ouder van de kinderen het ouderlijk gezag heeft. Is dit het geval, dan betekent dit dat belangrijke beslissingen over de kinderen samen moeten worden genomen. Een verhuisbeslissing is zo’n beslissing.

Wat nu als de andere ouder het niet eens is met de gewenste verhuizing en geen toestemming geeft? Het spreekt voor zich dat er eerst goed overleg dient plaats te vinden. Bij voorkeur onder begeleiding van een mediator. Leidt dit overleg tot niets, dan is er eigenlijk maar één mogelijkheid en dat is het vragen van toestemming voor de verhuizing aan de rechter.

De ouder die met de kinderen wil verhuizen, kan de rechtbank vragen om vervangende toestemming tot verhuizing. Wat zijn de proceskansen?

Voorop staat dat iedereen in beginsel de vrijheid heeft om ergens anders een nieuw leven op te bouwen. Getoetst wordt wel of deze vrijheid te verenigen is met de belangen van alle betrokkenen en in het bijzonder het belang van de kinderen.

In 2008 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de belangen van alle betrokkenen dienen te worden gewogen bij het nemen van een besluit over de verhuizing. Het belang van het kind staat daarbij voorop, maar is niet het enige belang waarmee rekening moet worden gehouden. Voor de uitspraak zie:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2008:BC5901&keyword=verhuizing+Zwitserland

In de lagere rechtspraak is het door de Hoge Raad geformuleerde criterium nader ingevuld. Van belang is:

 •  Is er een noodzaak om te verhuizen?
  Deze noodzaak kan gelegen zijn op het financiële vlak, een nieuwe baan of het hebben van een relatie met een nieuwe partner die financieel gebonden is aan de plaats of het land waar naar toe verhuisd wordt etc.
 • Is er al een ouderschapsplan?
  Zo niet, dan moet dit worden gemaakt waarbij een scenario zonder en met verhuizing wordt besproken. Als er al wel een plan is, wat staat daar dan in?  
 • Wat is de verhuisafstand?
  Wat is de afstand en zijn daarover in het ouderschapsplan al afspraken vastgelegd?
 • Is de gewenste verhuizing voorbereid?
  Is er al voorzien in de huisvesting? Hebben de kinderen een plek op een nieuwe  school? Krijgt iedereen (indien nodig) een verblijfsvergunning? Etc.
 • Hoe kan de zorg voor de kinderen na de verhuizing worden vormgegeven en verandert er veel aan de bestaande zorgregeling?
  Vaak is het duidelijk dat het aantal zorg- of omgangsdagen door de verhuizing minder wordt. De vraag is hoe dit kan worden gecompenseerd voor de andere ouder. Denk aan extra vakantiedagen, een andere verdeling van de weekenden, het inroosteren van Skype of telefoonmomenten etc.
 • Brengt de verhuizing hoge kosten met zich mee voor het in stand houden van het contact met de achterblijvende ouder? Wie zal deze kosten dragen?
  Als een verhuizing, bijvoorbeeld naar het buitenland, hoge kosten met zich meebrengt en deze kosten onoverkomelijk zijn, dan betekent dit een afname van het contact van de kinderen en de achterblijvende ouder. Dit kan voor de rechter een contra-indicatie vormen voor het verlenen van toestemming voor de verhuizing.
 • Wat vinden de kinderen ervan?
  Kinderen van 12 jaar en ouder hebben in Nederland het recht om (in alle zaken die hun belangen raken) te worden gehoord door de rechter. Dit houdt in dat zij hun mening aan de rechter kenbaar kunnen maken. Dit kan door het schrijven van een briefje of het brengen van een bezoek aan de rechter. Dit is bezoek is geen formeel verhoor en de ouders zijn daar niet bij. Het kind heeft geen recht om te kiezen bij wie het wil wonen. Ben je nieuwsgierig hoe een kinderverhoor in zijn werk gaat? Bekijk dit filmpje 
 • In welke mate zijn de ouders na de verhuizing nog in staat om met elkaar te communiceren?

Overweegt u een verhuizing en weet u niet of de andere ouder instemt? Of wil de andere ouder met de kinderen verhuizen en heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan contact met ons op voor nader advies.

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
 • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2023 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia