11
dec
2018

Help! Mijn vrouw is vreemd gegaan en zwanger. Wat nu?!

Door Nynke van der Storm

Het komt regelmatig voor dat wij benaderd worden door ongeruste, getrouwde, mannen die denken dat hun vrouw zwanger is van een ander. Zij hebben dan vaak de volgende vragen:

 • word ik voor de wet vader van het kind?
 • krijgt het kind mijn achternaam?
 • kan het kind van mij erven?
 • moet ik voor het kind betalen?
 • kan ik deze situatie veranderen?

Mannen, twijfel niet en schakel een advocaat in! Het is belangrijk dat er snel gehandeld wordt.

De belangrijkste 5 feiten op een rij.

Vanaf de geboorte van het kind zal u de juridische vader zijn. De hoofdregel in de wet is namelijk dat als een getrouwde vrouw een kind krijgt, zij de moeder is en haar echtgenoot de vader. De echtgenoot wordt dus vermoed de biologische vader te zijn. Hierdoor kan het gebeuren dat een man die niet de biologische vader is, wel juridisch vader wordt.

Het kind krijgt in beginsel uw achternaam. Dit is alleen anders als u samen met uw vrouw al kinderen heeft die haar achternaam dragen of samen met uw vrouw nog geen kinderen heeft en beiden willen dat het kind de achternaam van uw vrouw krijgt.

Ouderschap leidt ertoe dat de ouder en het kind elkaars erfgenamen worden. In een testament kan u uw kind onterven, maar niet voor 100%. Uw kind behoudt altijd recht op een zogenaamde ‘legitieme portie’. Een notaris kan u hierover nader informeren.

Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, oefenen de ouders samen het gezag uit over het kind. Ouderlijk gezag houdt -onder andere- in dat u verantwoordelijk bent de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Deze onderhoudsplicht geldt totdat het kind 21 jaar oud is.

Is dit niet wat u wil? Geen paniek! De wetgever heeft aan een oplossing gedacht.

Als man die automatisch juridisch vader is geworden van een kind dat biologisch niet van u is, kunt u uw vaderschap ontkennen. Een advocaat moet daarvoor voor u bij de rechtbank een zogenaamd “verzoekschrift tot gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap” indienen. Uw vaderschap kan ontkend worden als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 1. u bent niet de biologisch vader van het kind;
 2. u hebt niet ingestemd met de daad van verwekking;
 3. als uw vrouw voorafgaand aan het huwelijk al zwanger was, dan kunt u het vaderschap alleen ontkennen als u op het moment van trouwen niet bekend was met de zwangerschap;
 4. daarnaast dient het verzoekschrift bij de rechtbank ingediend te worden binnen een jaar nadat u ermee bekend bent geworden dat u vermoedelijk niet de biologische vader bent van het kind.

Het is dus belangrijk snel actie te ondernemen! Wordt het verzoek te laat gedaan dan blijft de situatie zoals die is, uitzonderingen daargelaten.

Om aan te kunnen tonen dat het kind niet van u is, zal de rechtbank een DNA rapport willen zien, waaruit dat volgt. Indien de rechter uw verzoek toewijst, wordt het vaderschap met terugwerkende kracht (dus tot aan de geboorte) ongedaan gemaakt. Dit betekent dat het kind vanaf de geboorte:

 • volgens de wet slechts 1 ouder heeft, namelijk uw vrouw;
 • de achternaam van uw vrouw krijgt;
 • alleen erfgenaam is van uw vrouw;
 • alleen onder het gezag van uw vrouw staat en zij dus verantwoordelijk is voor de kosten van het kind.

En dan? Kan de biologisch vader nog juridisch vader worden en zo ja, wat zijn daar de gevolgen van? 

Ja, dat kan. Hier zal in een latere blog over geschreven worden.

 

 

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
 • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2023 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia