22
apr
2020

De uitvoering van de omgangsregeling tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen wij regelmatig vragen van bezorgde ouders over hoe zij moeten omgaan met de omgangsregeling. Ouders maken zich zorgen om besmettingsgevaar nadat hun kind(eren) bij de ander ouder hebben verbleven of over de vraag of de coronamaatregelen strikt genoeg door de andere ouder worden nageleefd. Zijn de kinderen veilig? En als blijkt dat dat niet het geval is, is dat dan een reden om de omgangsregeling (tijdelijk) stop te zetten? Een ander probleem dat veel vragen oproept, is de sluiting van de scholen. Alle kinderen zitten (al dan niet gedeeltelijk) thuis en van de meeste ouders wordt verlangd dat zij thuis werken. Een hele uitdaging. Dit kan voor ouders een reden zijn om de omgangsregeling tijdelijk te willen aanpassen. Wat mag dan en welke regeling is passend? Is de andere ouder verplicht om mee te werken aan een aanpassing van de omgangsregeling?

Het uitgangspunt van de wet is dat zowel kinderen als ouders recht hebben op contact en omgang met elkaar. De wet kent geen regels voor de huidige, zeer bijzondere, situatie die het coronavirus teweegbrengt en het RIVM heeft geen specifieke maatregelen getroffen die zien op het uitvoeren van de omgangsregeling. In ons land geldt geen totale lockdown en er is geen reisverbod opgelegd. Dat betekent dat kinderen in principe tussen de beide ouders heen en weer kunnen en mogen reizen. De rechtbank in Amsterdam heeft dit expliciet overwogen in een recente uitspraak over de uitvoering van de omgangsregeling in tijden van de coronacrisis. Deze uitspraak kunt u hier lezen.

Kortom, de coronamatregelen van de overheid vormen geen belemmering voor de uitvoering van de omgangsregeling. Het is daarom belangrijk dat u als ouders communiceert over de wijze waarop u omgaat met de coronamaatregelen en dat u daarover samen duidelijke afspraken maakt. Dat kan lastig zijn in situaties waarin de communicatie moeizaam verloopt. Wij denken graag met u mee over een passende oplossing.

Bij sommige ouders leeft de wens om de omgangsregeling aan te passen, bijvoorbeeld omdat de kinderen nu veel meer thuis zijn dan in een normale situatie. Dit kan aanleiding geven om overeen te komen dat uw kinderen in verband met het werk van de ene ouder, vaker bij de andere ouder verblijven. Een aanpassing van de omgangsregeling is slechts mogelijk met instemming van beide ouders. Juist in deze tijd is het belangrijk dat u elkaar daarin de nodige ondersteuning biedt en dat u zich flexibel opstelt. U bent als ouders immers samen verantwoordelijk voor de opvoeding en de verzorging van de kinderen.

Iedere gezinssituatie is uniek en een passende omgangsregeling is maatwerk. De coronacrisis stelt de naleving van de overeengekomen omgangsregeling in sommige gevallen op de proef. Indien u vragen heeft over de gevolgen van de coronamaatregelen in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op. Wij geven u graag een persoonlijk advies op maat.

 

Volg De Boorder Advocaten op Twitter
  • De RSS feed voor deze twitter account is niet beschikbaar op dit moment.

Volg @deBoorderAdvo op twitter.

 © 2023 De Boorder Advocaten
Webdesign: JHmedia